Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
duotis
Straipsnelis:
Lie. duotis ‘dovana’ (LKŽ), s. i. datiḥ f. ‘t. p.’ žodyje havyá-dātiḥ ‘skladanie ofiarnego napoju, ofiare’, av. dáiti f. ‘dovana’, gr. δῶτις Ηes. ‘t. p.’ – tikslūs atliepiniai šalia sl. *datь f. piet. ir ryt. ‘dovana, dovanojimas, auka’, bažn. sl. ДАТЬ f. ‘datio’, bažn. r. ДАТЬ ‘duoklė, dovanojimas’ – tęsia ide. *dō-ti-s. Sl. ž. – nomen actionis iš *dati su pries. -tь.
Šaltinis:
SłPr II, 358
Antraštė:
duotis
Straipsnelis:
Aptariant sl. *dat’a ‘Geben, Gabe’ refkesus slavų kalbose, minimas ir F. Kuršaičio bei LKŽ cituojamas lietuvių kalbos pavyzdys duotis, -ies ‘Gabe, Geschenk’ (be kirčio), kuris yra laikomas naujadaru, plg. dar lie. dúotinas, adj. ‘(weg)zugeben’, duotin(aĩ) adv. ‘geschenkweise’.
Šaltinis:
Fecht 2010, 120–121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas