Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
namíeji
Reikšmė:
namiškiai
Straipsnelis:
Savo archajiškumu ir struktūra nuo senàsis nesiskiria ir įvardžiuotinės formos, kurių pirmasis komponentas yra senasis (u ir o kamieno) vienaskaitos vietininkas + enklitikas jis, pvz.: dangugis [dangujis][…], namíeji ‘namiškiai’ (plg. […] numiji [S. Daukantas, Darbai… Kaunas, 1929, 24⁷. „Lietuvių literatūros chrestomatijoje“ (Vilnius 1957) 351 neteisingai atstatyta namėjai. Turi būti namíeji] daugiau po łauku wajkszcioiy […]).
Šaltinis:
Rosinas 1976, 154

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas