Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
niaugù
Reikšmė:
gal, nejaugi
Straipsnelis:
Baltarusių šnektose esama nemažai atvejų, kai lituanizmų au yra išvirtęs a (iau > я/е): br. няго́ ‘gal, nejaugi’, няўго́ < lie. niaugù ‘t. p.’, plg. аняго́ж ‘taip, taigi’ < lie. a(r) niaugù.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 72

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas