Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tamsùs
Straipsnelis:
Žr. tamsà.
Šaltinis:
Antraštė:
tamsùs
Straipsnelis:
Žr. tamsà, témti.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 204
Antraštė:
tamsùs
Straipsnelis:
Daugelis ide. kalbų žodžių, reišk. 'tamsus (apie spalvą)', yra tie patys kaip 'tamsus (apie apšvietimą)', šie vėlgi dažn. susiję su žodžiais, reišk. 'tamsa'. Kiti šios reikšmės žodžiai yra adj. reišk. 'juodas', vediniai, dar kiti remiasi sąv. 'gilus' ir pan. Lie. tamsus, la. tumšs, s. sl. tĭmĭnŭ, s.-kr. taman ir t. t., bendras slavų; s. air. temen, temnide 't. p.'; s. i. tamasa- 't. p.', visi < ide. *tem-, kaip ir s., reišk. 'tamsa'.
Šaltinis:
Buck 1949, 1052
Antraštė:
tamsùs
Reikšmė:
dark
Straipsnelis:
[Aptariama Calando sistema. Calando sistemos būdvardiniai abstraktai daugeliu atvejų yra aiškūs deverbatyviniai dariniai. Pvz.:] s. i. támas- ‘dark, darkness’, Av. təmah- ‘t. p.’ (: lo. tenebrae, -ārum ‘t. p.’, lie. tamsùs ‘dark’) : tā́myati ‘grow tired’ Kāṭh : tamayati ‘suffocate, stifle’ Kāṭh.
Šaltinis:
Rau 2009, 179
Antraštė:
támsùs
Straipsnelis:
žr. paklusnus
Šaltinis:
Young 1983, 63–66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas