Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ugniakuras
Straipsnelis:
Lie. ugniakuras, la. ugunskurs, sudurtinis žodis iš lie. ugnis, la. uguns ir v. lie. kurti, la. kurt šaknies. Šie v. giminiški s. isl. hyrr ‘ugnis’, go. hauri ‘anglis’ ir t. t., visi < ide. *ker-. žr. ugniavietė
Šaltinis:
Buck 1949, 475

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas