Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vókas
Straipsnelis:
Stango (Stang Chr. S., Vergl. Gramm. d. Bl. Spr., 1966, 41) pateikta lie. vókas etimologija yra perdėm abejotina; lie. vókas (ar tai būtų bl. žodis, ar skolinys) lygintinas su č. vak ‘bag’.
Šaltinis:
Mann 1970b, 436
Antraštė:
vókas
Straipsnelis:
Alb. vétull, -a f., pl. -a ‘antakis’, semantiniu požiūriu geriausiai sietinas su s. bulg. věko, lie. vókas m. (vokà f.) ‘vokas’ ir kildintinas iš praalb. *vṓklā [plg. Meyer 469, Vasmer, Russ. Etym. Wb. I 179; kitaip Çabej, SFil. 22, 1 (1968), p. 115 t. ir 137). – Ide. senovinis žodis *(ə₃)bhrūs f. ‘antakis’ yra išlaikytas gr. ὀφρῦς f. (n. gr. φρύδι n.), sl., s. bulg. brъvь f.; s.-kr. ȍbrva f. ‘antakis’.
Šaltinis:
Euler 1985a, 110
Antraštė:
vókas
Reikšmė:
akies
Straipsnelis:
Alb. vetull f. ‘antakis’. Nei artimas giminaitis s. sl. věko ‘blakstiena’, lie. vóka, akiẽs vókas (G. Meyeris, Vasmeris) ar gr. ὤψ ‘akis, veidas’ (Barić), nei rekonstruoto lo. *vittula refleksas, t. y. deminutyvas iš vitta ‘kaspinas arba dirželis plaukams perrišti’ (Spitzer, Tagliavini). Gretinimas su kitu sl. žodžiu: s.-kr. veđa, vedja, bulg. vežda, s. sl. věžda ‘antakis’ (Cimochowski, Fraenkel) anksčiau nustatytas G. Meyerio Alb. St. I 93 ir toliau.
Šaltinis:
Çabej 1968a, 115–116
Antraštė:
vókas
Straipsnelis:
[Iš keliose vietose pateiktų pavyzdžių (žr.: Beiträge zur Geschichte d. deutsche Spr. und Liter. 1874 XI 268. Noreen, Abriss d. urgerm. Lautl. 56; Pedersen KZ XXXVIII 404; Hirt Indog. Gramm. II 189) dėl : kaitos, man rodos, šie yra patikimesni:] la. vâks, lie. vókas : slav. věko.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 199
Antraštė:
võkas
Straipsnelis:
Lie. võkas yra giminiškas sl. žodžiui věko. Alb. vetullë ‘antakis’ < *u̯ōt(V)lā < *u̯ōklā dera su věko, rodo šaknies balsių kaitą * : *.
Šaltinis:
Hamp 1998b, 14
Antraštė:
vókas
Straipsnelis:
žr. voka
Šaltinis:
Koivulehto 2000, 114–117
Antraštė:
vókas
Straipsnelis:
žr. vakaras
Šaltinis:
Blažek 2002b, 21–25

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas