Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ankštaĩniai
Straipsnelis:
Pr. angstainai ‘rytą’, angsteina artimiausias ir tiksliausias atitikmuo –lie. ankštaĩniai (plg. ankštaĩnis, ánkštinis), ankstéinai(s), ankstéinai ‘visai anksti’ (Kvėdarna), ankstáinais, ankstáiniais, kurie susideda iš loc. sg. *anksteĩ, *ankšteĩ (šalia ankštas ‘ankstus’, plg. iš añkšto ir pan.) ir postpozicijos -na, -nai (-i gali būti laikoma galūne), žr.Būga RR I, 354–355; Fraenkel, Memoires de la Societe de Linguistique, 1914, IXX, 34t.; Fraenkel, TŽ 1925, III, 482; LEW, 11. Būga, priešingai nei Trautmann, Die altpreussischen Sprachdenkmäler, 1910, 250, -tai baltų formose vedė ne iš *-tei-, o iš *-toi-. Endzelīns, Baltu valodu skaņas un formas, 1948, 86; Senprūšu valoda, 1943, 45–46, priešingai, išskyrė priesagą ein-, esančią ir būdvardyje. Abi šias nuomones galima iš dalies suderinti manant, jog abu reiškiniai vyko chronologiškai skirtingais periodais. Galimas ir tolimesnis -s- išskyrimas, jei šie baltų žodžiai galiausiai priklauso ide. *nekᵘ̯-(t-), *nokᵘ̯-t-s ‘naktis’ (Pokorny IEW, 762–763) šaknies laipsniui *onkᵘ̯t-, plg. Anttila, Proto-Indo-European Schwebeablaut, Berkeley, Los Angeles, 1969, 111 nurodomą *onkᵘ̯-.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 87–88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas