Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bebrùs
Reikšmė:
graužikų būrio brangiakailis žvėrelis
Straipsnelis:
[u-kam. būdvardžiai, dažniausiai deverbatyvai, yra, aiškus dalykas, protoide. laikus menantys dariniai. Tą patvirtina kai kurie atitikmenys, turintys išlikusias ar neišlikusias pamatines šaknis, vartojamas vienoje ar kitoje šiuolaikinėje kalboje:] Skr. babhrú- ‘rudas’, s. v. a. bibar ‘bebras, beaver’, lie. bebrùs ‘t. p.’.
Šaltinis:
Puhvel 1982, 180
Antraštė:
bebrùs
Reikšmė:
bebras
Straipsnelis:
pr. E 668 bebrus : lie. bebrùs
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 34
Antraštė:
bẽbrus
Straipsnelis:
[Aptariamas J. Puhvelo straipsnis „Balto-Anatolian Lexical Isoglosses“, Investigationes Philologicae et comparativae: Gendenkschrift für Heinz Kronasser, ed. E. Neu, Wiesbaden: Harrassowitz, 1982, 179–185.] Lie. bẽbrus yra reduplikuotinė forma, plg. Hamp, IF 77, 1972, 159–170.
Šaltinis:
Hamp 1994a, 50
Antraštė:
bebrùs
Straipsnelis:
žr. bebras
Šaltinis:
Топоров 1997 (1998), 415—416
Antraštė:
bebrùs
Straipsnelis:
žr. bebras
Šaltinis:
Oettinger 2012, 244

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas