Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
barzdótas
Reikšmė:
su barzda
Straipsnelis:
Lie. barzdótas kitose ide. k. atliepia s. sl. bordatъ ‘t. p.’, le. brodaty, slov. bradàt, r. бородатый; lo. barbātus ‘t. p.’
Šaltinis:
SłPr I, 319
Antraštė:
barzdótas
Straipsnelis:
Pranas Skardžius (1998a: 174–175) yra pabrėžęs, kad vediniai su priesagomis -(i)uotas, (-a); -(i)otas, (-a) ir -ėtas, (-a) žymi ne tik išorines, paviršines, bet ir vidines ypatybes. Lie. barzdótas (-a) atitinka s. sl. bradatъ (s.-kr. bràdat, le. brodaty, ru. borodatyj), lo. barbātus (Brugmann 1906, 405; Trautmann 1923, 27; ĖSRJa I 196, Porzig 1954, 134; Vaillant 1974, 464; Kiparsky 1975, 192; Pohl 1978, 11), turinčius tą pačią išorinės ypatybės reikšmę. Tačiau tokios pat darybos, bet jau vidinę ypatybę žymintis vedinys lie. dievótas ‘pamaldus; geras’ irgi yra senas. Jis giminiškas pr. deiwuts ‘palaimingas, išganytas’ I 1115; III 6111, la. dievuots³ ‘geras, puikus, tinkamas’ (ME I 487; PJa A–D, 323–326 ir lit.; PKEŽ I 193), o darybos požiūriu iš dalies siejasi su sl. *bogatъ ir lo. fortūnātus ‘turtingas’ (plg. Schulze 1966, 469; ĖSRJa I 182; Frenkelis 1969: 95 ir lit.).
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 6–7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas