Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
glemóti
Reikšmė:
apkabinti
Straipsnelis:
F. Bezlajus (Bezlaj Fr., Na robu srbhrvats. (in slov.) etim. slov., Jezik in Slovstvo, XIII, 4, 1972–1973, 139) teigia, kad su šaknimi *gel- ‘suspausti, maigyti ką nors apskritą, apvalų’ (Pokorny IEW, 357–364) gali sietis šie sl. žodžiai (su plėtikliu -m-): *glьm- (s.-kr. гỳмати ‘godžiai valgyti, ryti’); *gləm- (slov. glomíti ‘būti godžiam, ryti’). Šias piet. sl. leksemas F. Bezlajus gretina su baltų vediniais – lie. glemóti, la. glemzt ‘valgyti neskubant’.
Šaltinis:
Петлева 1973 (1975), 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas