Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gurinỹs
Reikšmė:
gabaliukas
Straipsnelis:
žr. gurti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 346–348
Antraštė:
gurinỹs
Reikšmė:
trupinys
Straipsnelis:
žr. gverti
Šaltinis:
Топоров 1982 (1985), 128–131

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas