Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ìnas
Reikšmė:
tikras, autentiškas, realus
Straipsnelis:
Nepaaiškintas yra ìnas (taip pat ýnas) ‘tikras, autentiškas, realus’. Hipotezės, pateiktos Fraenkel LEW, 185, yra gana neaiškios, tuščios. Remdamasis J. Schmidto, Kritik der Sonantentheorie, cap. VII rezultatais, siūlau pagrindu laikyti *imno- arba *ibno- ‘panašus, vienodas’ ir vėl lyginti su go. ibn-s (vok. eben, ang. even) bei, antra vertus, su lo. imitor, imāgō. Schmidtas teisingai nustatė, jog lotynų kalboje m buvo supaprastintas po ilgo balsio, tuo tarpu po trumpo balsio -mn- būtų išlikę. Galima galvoti, kad n išnykimas po diftongo pamatinio abliauto laipsnio formoje aemulus yra įprastas reiškinys, paveikęs taip pat ir imitor ir kt.
Šaltinis:
Pisani 1957, 302

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas