Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kim̃šti
Reikšmė:
grūsti, kamšyti
Straipsnelis:
žr. kamas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 199–200
Antraštė:
kim̃šti
Straipsnelis:
Lie. kim̃šti, kemšù : kimštas – tikslus atliepinys šalia sl. *čę̑stъ ‘susiglaudęs, sujungtas, sukauptas; daugkartinis’ : slov. čẹ̑st ‘dažnas’, s.-kr. nuo XIII a. čȇst ‘dažnas; tankus, tirštas’, le. nuo XIV a. częsty ‘daugkartinis, dažnas’, r. чáстый ‘dažnas; tirštas; skubus’. Pirm. reikšmė: ‘kimštas, tirštas, tankus’ > ‘dažnas’.
Šaltinis:
SłPr II, 193–194
Antraštė:
kim̃šti
Reikšmė:
grūsti, spausti, verstopfen, hineinstopfen
Straipsnelis:
Pr. lyties kymis E 501 reikšmę ir etimologiją bandoma aiškinti dvejopai. V. Toporovas (ПЯ) mano, kad pr. kymis = [kimis] esąs terminus technicus, pavadinantis tam tikrą odos rūšį, kuri vo. vadinama ‘genarbtes Ziegenleder, oda, kurioje įspausti piešiniai ar ornamentai’, le. ‘gerai išdirbta ožio oda’, r. ‘marginta oda, набивная кожа’. V. Toporovas pr. kymis sieja su lie. kimšti ‘grūsti, spausti, verstopfen, hineinstopfen’ (plg. E. Fraenkel LEW I 254) ir la. cimds ‘pirštinė’. Plg. la. pasakymą bāzt roku cimdā ‘kimšti ranką į pirštinę’, kuris, Toporovo manymu, turėtų tikti kaip paaiškinimas (komentavimas) prie lie. kim̃šti. R. Trautamnas mano, kad pr. kymis taisytinas į *timis ī- (?). Po tokio pataisymo pr. *tymis būtų terminus technicus, tokiai odai pavadinti, kurią įvardija lie. týmas (= ‘сафьян’) ‘geros kokybės ožio oda, ruda oda’ / (?) / [118].
Šaltinis:
Kołbuszewski 1987 (1989), 117
Antraštė:
kim̃šti
Straipsnelis:
[Priebalsių grupės --, -- vartojamos ekspresyvinėje žodžių daryboje.] Lie. kim̃šti (kemšù) ‘stopfen’ (su dariniais kamšà ‘Auffüllung, Verstopfung’, kum̃šas ‘Material zum Vollstopfen’) yra galbūt su antrine nazalizacija iš kìšti (kišù) ‘(hinein)stecken’.
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80
Antraštė:
kim̃šti
Reikšmė:
kišti, grūsti; sprausti
Straipsnelis:
žr. kamšus
Šaltinis:
Vanags 1994, 40
Antraštė:
kim̃šti
Straipsnelis:
žr. samtis
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 100–104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas