Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sraũtas
Straipsnelis:
Sanskrito rétas- ‘stream’, ‘semen’, srótas- ‘stream’ ir *vetas- (plg. tematizuotą vetas-á- ‘ratan, reed, stick’) AiGr II,2.615f. aiškinami kaip -tas- vediniai, o priesaga -tas- laikoma paveldėta iš indoeuropiečių prokalbės, nes to paties tipo darinių paliudyta ir kitose kalbose, plg. […] lie. sraũtas (→ o kamienas).
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 124
Antraštė:
sriautas
Straipsnelis:
žr. mėnas
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas