Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krõmas
Reikšmė:
parduotuvė; prekė; dėžė su prekėm, nešiojama ant nugaros; nugara; kuprotas žmogus; kraitis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariamas polonizmų vaidmuo lietuvių kalboje, lietuviškų ir skolintų žodžių semantinė sąveika [96].] Lietuvių tarmėse įdomus likimas le. kram ‘krautuvėlė, palapinė, kioskas’ (nuo XIII a. iš v. v. a. krâm ‘t. p.’) [98], s. le. krom; nuo XVI a. lenkiškas žodis įgyja reikšmę ‘prekė pardavimui’. Lietuvių tarmėse krõmas 1. ‘parduotuvė’; 2. ‘prekė’; 3. ‘dėžė su prekėm, nešiojama ant nugaros’; 4. ‘nugara’; 5. ‘kuprotas žmogus’; 6. ‘kraitis’ (LKŽ). [...] Atgalinės darybos būdu iš krõmininkaskromélnikas lie. krõmas įgyja reikšmę ‘krepšys (klajojančio pirklio)’, vėliau, suartėjęs su lie. kuprà, dar ir ‘kupros’ reikšmę. Krõmas dar pasiėmė lie. kraĩtė ir kraĩtis reikšmes. Žr. kromelninkas
Šaltinis:
Адомавичюте 1979, 98–99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas