Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mìškas
Straipsnelis:
žr. mazgoti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 140
Antraštė:
mìškas
Straipsnelis:
Jotvingių miʃzta ‘miškas’, plg. lie. mìškas, bet la. mežs, pr. median. Raidė t gali būti parašyta vietoj k.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 76
Antraštė:
mìškas
Straipsnelis:
Lie. mìškas ‘Wald, Forst’ : gr. μίσκος, μίσχος ‘Stengel oder Kern von Blättern und Früchten’.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas