Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pérgas
Reikšmė:
‘žvejų valtis’
Straipsnelis:
Daryba: perg+as. Dabar jau nebemotyvuotas. Kilęs iš patyrusio dezintegraciją kompozito *pérg-oti ← *pér-go-ti ‘pereiti, patekti į kitą pusę’.
Šaltinis:
Smoczyński 1998a, 255
Antraštė:
pérgas
Reikšmė:
czółno
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos deverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -oti perintegracijos procesais.] Lie. pérgas ʻczółnoʼ daryba yra perg + as, kilęs iš *perg-óti ← *pér-go-ti ʻprzedostać cię na drugą stronę, przejśćʼ, dar plg. at-góti ʻszybko przyjśćʼ, nu-góti ʻszybko pójść: zdechnąćʼ, iš-góti ʻprzepędzićʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas