Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tvorà
Reikšmė:
Zaun
Straipsnelis:
žr. tvartas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 327
Antraštė:
tvorà
Straipsnelis:
Galimas dalykas, kad la. tvāra yra skolinys iš lie. tvora (Fraenkel LEW 1155).
Šaltinis:
Kurzemniece 2000, 52
Antraštė:
tvorà
Reikšmė:
clôture, palissade
Straipsnelis:
žr. tverti
Šaltinis:
Garnier 2010, 198–199
Antraštė:
tvorà
Straipsnelis:
[Aptariama ilgųjų balsių raida bei Kortlandto siūlomos cirkumfleksinės priegaidės galimybė baltų ir slavų kalbose.] Rasmusenas (1992, 187ff.; 2007) teigia, kad vienskiemenės bl.-sl. formos patyrė cirkumfleksinę metatoniją: pvz., pirminis šakninis vardažodis lie. tvorà AP 4, la. tvā̀re ‘t. p.’, sl. *tvȃrь AP c ‘creation’ (< *tu̯ā̃r-s < *tu̯ā́r-s < *tu̯árə-s < *tu̯órə-s). Tai abejotina.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011a, 16–17
Antraštė:
tvorà
Straipsnelis:
žr. krūtis
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 33–34

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas