Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sabiñkaulis
Reikšmė:
užpakalio kaulas
Straipsnelis:
Balsio u pakeitimas balsiu a turi humoro reikšmę, neturi pastovumo, todėl fonetinių dėsnių čia taikyti nereikia. Ypač tai aišku žodyje sabiñkaulis, be to, žemaičiuose girdėta ir sabini̇̀kė ‘užpakaliukas’. Be jokių dėsningumų u pakeitimas a, žodį sabiñkaulis galima jau viešiau pasakyti, o žodžiu sabini̇̀kė net pajuokauti su vaikais.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 204
Antraštė:
sabìnkaulis
Reikšmė:
stuburgalis; gudobelė
Straipsnelis:
žr. subinė
Šaltinis:
Karaliūnas 1999, 82–86

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas