Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sietuvà
Straipsnelis:
seit- ‘žemas, gilus; pagilėjimas’: s. fryz. sīde ‘žema’, v. v. a. sît, sîde, v. v. ž. sīd(e) ‘žemas, gilus’ ir lie. sietuvà, la. siet(u)s, sietava ‘gili vieta upėje’ (Walde-Pokorny II 462 t., Pokorny IEW su sē(i)- ‘pasiųsti, mesti, leisti, kristi’ siejami) [...] Galėtų būti ir vėlesnė reikšmės raida, ypač s. fryz. sīde, v. v. a. sîde ‘žemas, gilus’, kurie yra s. isl. sídr ‘nukaręs, ilgas’, s. ang. síd ‘ilgas, platus’, s. v. a. sîto adv. ‘glebus’ draugijoje (go. seiþus ‘vėlus’ ir t. t. (...)) Lie. sietuvà Fraenkelis pateikia reikšmes ‘gili vieta upėje, nuogrimzdis, pagilėjimas, duobė’. – s. š. germ. (vakarų) sīđa ‘krantas’ aiškinčiau kaip pirmykštės reikšmės ‘giliai esanti, prie vandens esanti žemė’; Fick’o siejami s. isl. síđa, s. v. a. sît(t)a ir t. t. ‘pusė’, mano manymu, čia neturi nieko bendra.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 91
Antraštė:
sietuvà (dial. siẽtuva)
Straipsnelis:
Lie. žodžio sietuvà (dial. siẽtuva) pamatinė forma yra ide. *seit- uu̯ā resp. *seitou̯ā, kuri yra ide. šaknies *sē(i)-: *sei-: *seiə ‘įduba’ vedinys. Šią šaknį taip pat turi žodžiai la. siets, sietus (greta sietava) ‘gili vieta upėje’, s. fryz. sīde ‘žemas’, s. isl. sīdr ‘nukaręs, ilgas’, s. ang. sīde, s. saksų sīda, s. v. a. sīta ‘pusė’, s. ang. sīd ‘ilgas, tolimas, platus’ [Pokorny, IEW 889].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 61
Antraštė:
sietuvà
Reikšmė:
gili vieta upėje
Straipsnelis:
Greta verb. bl.-sl. *sēi̯- (praes.)
Šaltinis:
Mažiulis 2007, 61–63

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas