Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šèpšelis
Reikšmė:
tokia baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. šèpšelis ‘tokia baidyklė’ pavadintas pagal jo požymį – susivėlimą, plg. šepšỹs ‘velnias’ ir šèpti ‘apaugti barzda, plaukais’.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 183

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas