Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šimteriópas
Straipsnelis:
Daugelyje etimologinių žodynų s. sl. sŭtorica ‘šimteriopas’ ir kt. darybos požiūriu lyginami su lie. šimteriópas, šimtérgis, s. v. a. huntari ‘šimtinė’, lo. centurio, ‘šimtinė’ (Vasmer, Walde-Hofman, Ernout-Meillet, Pokorny). Nesunku įrodyti, kad šie dariniai yra nepriklausomi vienas nuo kito anaiptol nekyla iš ide. r-vedinio. Lie. ir sl. vartoja r sufiksą dauginiams skaitvardžiams nuo ‘keturių’ … aišku, kad elementas -er-/-or- yra kilęs iš ‘ketverių’ ir, beje, nepriklausomai lie. ir sl. kalbose. Neįmanoma atstatyti jokios bendros lie. ir sl. dauginių skaitvardžių formos. Iš dauginių skaitvardžių daromi lie. būdvardžiai su -opas: dvejópas, trejópas, ketveriópas, penkeriópas ir kt.¹⁰² [¹⁰² A. Senn, Handbuch der lit. Spr., I., Gram., Heidelberg, 1966, 217.] Maždaug pagal penki̇̀ : penkeriópas pavyzdį, santykį iš dẽšimt, šim̃tas, tū́kstantis pasidaryti būdvardžiai dešimteriópas, šimteriópas, tūkstanteriópas. Taigi nėra vieno bendro ide. r-vedinio atitikmens greta ide. k̑m̥tó-m. O r-vediniai yra atskiros kalbos naujadarai. žr. ketveri
Šaltinis:
Seldeslachts 1991, 258

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas