Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pãpautas
Reikšmė:
nuospauda
Straipsnelis:
žr. pausti
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 71

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas