Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
drį̇̃sti, dręsù
Straipsnelis:
Pragerm. DARS ‘išdrįsta, pasiryžta’ (go. -dars, s. fryz. dūr ‘išdrįsti, pasiryžti’, ags. dar(r) ‘t. p.’, s. v. a. -tar), be jokios abejonės, remiasi bendraide. veiksmažodžio šaknimi dhers- ‘išdrįsti’, plg. lo. infestus ‘priešo, priešų, nesaugus, pavojingas’, lie. dręsù, drį̇̃sti ‘nebijoti, turėti drąsos’, gr. θάρσος ‘įsitikinimas, drąsa’, s. i. dhr̥ṣṇóti ‘yra drąsus, nebijo’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 147
Antraštė:
drį̇̃sti
Straipsnelis:
Lie. drįsti, la. drīkstēt, drīstēt, skr. dhr̥ṣ-, s. pers. darš-, gr. θαρσέω, go. gadaursan, s. ang. durran, v. ang. durre, dore, ang. dare, s. v. a. giturran, v. v. a. turren, visi < ide. *dhers-. Kiti šios reikšmės ide. k. žodžiai susiję su sąvokomis ‘imtis’, ‘būti tvirtam, stipriam’, ‘trokšti’, ‘reikėti’, ‘pasitikėti’ ir pan.
Šaltinis:
Buck 1949, 1149
Antraštė:
drį̇̃sti
Straipsnelis:
Lie. dręsù (*dhrensō), drį̇̃sti (*dhrn̥s-), kartu su s. i. dhárṣati ‘yra stiprus, narsus’, go. ga-dars, inf. ga-daúrsan ‘būti narsiam, drąsiam’ (lie. žodžio šaknies daryba šiek tiek skiriasi), plg. sl. *dŕ̥zati ‘išdrįsti; nebijoti; audere’: s. č. nuo XV a. drzati ‘išdrįsti, turėti drąsos’, s.-kr. psn. dȑzati ‘t. p.’, s. bažn. sl. ДРЬЗАТИ (: ДРЪЗАТИ) ‘išdrįsti, būti drąsiam, pasitikinčiam’, r. bažn. ДРЪЗАТИ (ДЬРЗАТИ, ДЬРЪЗАТИ) ‘išdrįsti, turėti drąsos’, r. дерзать ‘t. p.’.
Šaltinis:
SłPr V, 58
Antraštė:
drį̃sti
Straipsnelis:
žr. drąsus
Šaltinis:
Vanags 1994, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas