Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kliókti
Reikšmė:
subliukšti (apie tuščią pilvą)
Straipsnelis:
Dažnai V. Machekas (V. Machek, Etymologický slowník jazyka českého. Praha, 1968) be reikalo nepaiso paprastesnių etimologijų ir siūlo naujas, pvz. č. proláknouti (se) ‘įdubti, sudubti (apie šonus, pilvą, veidą)’, proláklý (plg. r. ля́ка ‘šuo išlenktu stuburu’ Vasmer REW II 550) atskiria nuo líčiti (sl. *lęk- / *lǫk- ‘lenkti’) ir sieja su lie. kliókti, pérkl(i)okti ‘subliukšti (apie tuščią pilvą)’.
Šaltinis:
Варбот 1970 (1972)b, 376
Antraštė:
kliókti, -sta
Reikšmė:
būti suplojamam, susiploti
Straipsnelis:
Č. leksemos proláknouti (se) ‘išsilenkti, sudubti vidun, žemyn’, proláklý ir proklelý, kurias Machekas (Machek² 484) bando susieti su semantikos ir formos požiūriu besiskiriančiu lie. veiksmažodžiu kliókstu, kliókti ‘būti suplojamam, susiploti’, turi būti kildinamos iš sl. *lęk- (// *lǫk-) ‘lenkti, įtempti’ (plg. leksemos proklelý vokalizmą, kurį pratęsia *lęk-); plg. s.-kr. trm. ис-то-лéчити се ‘išlinkti, išsipūsti’, r. trm. наля́чить ‘įtempti’ [ir kt.].
Šaltinis:
Петлева 1984 (1986), 199

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas