Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
mùfas
Reikšmė:
mova
Straipsnelis:
mùfas ‘mova’, plg. vok. Muff ‘t. p.’ (Alminauskis 1934, 89; Fraenkel LEW, 468). Į vokiečių kalbą skolinys per v. nyderlandų kalbą, plg. ol. moffel, muffel ‘kailinė pirštinė, mova’, atėjo iš prancūzų kalbos, plg. pranc. moufle ‘didelė pirštinė’, kuri šį žodį gavo iš liaudies lotynų kalbos, plg. lo. muffula ‘kailinė pirštinė’ (Kluge EWD, 490; Pfeifer, 894; Dauzat, 488). Lie. mùfas užfiksuotas tik F. Kuršaičio žodyne (K II 70). Dažnesnė forma yra muftà, atėjusi per lenkų kalbą, plg. le. mufta ‘mova’. Iš vokiečių kalbos kilo ir bendrinės latvių kalbos žodis mufe ‘t. p.’ (LLVV, V, 280).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 107

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas