Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plãkanas
Reikšmė:
plokščias
Straipsnelis:
Gr. πλάξ, -ακος fem. ‘lyguma’ [...]. πλάξ, neutr. plur. πλάκες leidžia betarpiškai gretinti su s. skand. fem. plur. floer ‘uolėta terasa’ (pragerm. *flah-iz), ide. *plaq-es, iš kur sing. su , pragerm. *flakō, s. skand. flā. Kiti germ. kalbų žodžiai su skirtingo tipo galūne: norv. flag ‘erdvė’, o isl. floga ‘menkas žemės sluoksnis’. Su ilgu balsiu s. skand. flō (iš *flōhō) fem. ‘gultas’, s. v. a. fluoh, vok. Flüche fem. ir t.t. Baltų k., pvz., lie. plãkanas ‘plokščias’, plõkas ‘židinys, ugniakuras’, lie. plaka ‘plokščia dalis, karvės mėšlas’, plakt ‘tapti plokščiu’. Lo. kalboje gretinamas su placet, nepaisant placidus ‘ramus’ bei posakio aqua placida, lieka abejotinas. Greičiau reiktų galvoti apie plancus ‘plokščiapadis’, kuris populiarios darybos su nosiniu infiksu. Galima šios šeimos formas gretinti su sonoriniu žodžio gale, plg. πλάγιος, πέλαγος iš šaknies *pel-ə₂, plg. πλανάω (?) arba dar su πλάσσω. Gausiai faktų pateikia Pokorny 831 ir toliau.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 910
Antraštė:
plãkanas
Reikšmė:
flat, level
Straipsnelis:
žr. blakas
Šaltinis:
Hamp 2006, 117–118

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas