Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plunksna
Straipsnelis:
Daugelyje ide. k. sąv. plunksna ir sparnas žymimos vienu žodžiu; jeigu šios sąv. vartojami skirtingi žodžiai, tai jie dažniausiai yra giminiški. Lie. plunksna arba giminiškas lie. plaukas, la. plūkt ‘pešti (paukštį)’, arba lie. plunksna < plusna priklauso tai grupei žodžių, kurie gimin. lo. plūma (galbūt < *plusmā) ‘minkštos, puošnios plunksnos, dengiančios kūną, o ne sparnus ar uodegą’, s. ang. flēos ‘vilna, garbanos’ ir t.t.
Šaltinis:
Buck 1949, 276
Antraštė:
plùnksna
Straipsnelis:
žr. plaukti
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 77
Antraštė:
plùnksna
Straipsnelis:
Lie. plùnksna šalia plū́ksna [...], kuriuos Čemodanov [Sravnitelnaja gr. germ. jazykov 1962 I 19, 113] kildina iš *pleuk- ‘plaukti, skristi’, turėtų būti tiesiogiai (labiau tiesiogiai) susieti su s. v. a. flacco lanugo, lie. pláukas, la. [plaũki ‘snieguolė’, etc., ir toliau su lo. plūma ‘plunksna’.
Šaltinis:
Polomé 1974, 110

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas