Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sejà
Reikšmė:
„sesuo“
Straipsnelis:
[Šios piet. sl. ir bl. izoglosos, atspindinčios senuosius kalbos reiškinius, nebuvo kol kas pastebėtos:] s.-kr. céja „sesulė“ ir lie. sejà (sėjà) „sesuo“.
Šaltinis:
Откупщиков 1984 (1986)b, 195
Antraštė:
sẽja
Reikšmė:
„sieja“ = {sẽti} (?)
Straipsnelis:
[Etimologizuojamas gr. σῑ́νεται] Het. tāi̯azzi „vagia“, s. sl. tajitŭ „slepia“, ved. stāyát „paslapčia“, (s)tāyú „vagis“, stená „vagis“ rodo šaknį ide. (s)teə̯₂i, šaknį, išplėstą . -ə̯i̯- atrodo galėjo būti fakultatyviai metatezuotas ide. kalboje, kaip štai dialektinis lie. sẽja „sieja - binds“ < *séi̯ə̯₂e/o- ir ved. sināti < *sinéə̯₂ti, iš kurių abudu yra suformuoti į šaknį seə̯₂ „rišti, sieti“ praplėstą .
Šaltinis:
Hollifield 1978, 174
Antraštė:
sejà
Straipsnelis:
[Pateikiamos R. Trautmano nenurodytos realiosios, nerekonstruotosios baltų–slavų leksikos izoglosos.] lie. sejà (ir sėjà) – s.-kr. céja [...]
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 12
Antraštė:
sėjà
Straipsnelis:
žr. sajus
Šaltinis:
Vanags 1994, 39

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas