Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skrebė́ti
Straipsnelis:
žr. skrabėti
Šaltinis:
Безлай 1977, 17
Antraštė:
skrebėti
Reikšmė:
krebždėti, šiugždėti, braškėti, girgždėti
Straipsnelis:
žr. skrebenti
Šaltinis:
Urbutis 1997a, 22
Antraštė:
skrebė́ti
Straipsnelis:
S. sl. skresti, skrebǫ ‘gręsti, gremžti, grandyti, kasyti, krapštyti; prk. kamuoti, graužti; refl. krapštytis, krabždėti’ : skrebė́ti, skrẽba, -ė́jo. Reikšmės sąsaja gana ryški: ‘gremžti’ → ‘skleisti tam tikrą garsą gremžiant’. Aptariamasis lietuvių kalbos veiksmažodis gali būti atsiradęs iš šakninio veiksmažodžio *skrebti, *skreba arba greta jo atsiradusio garsažodžio skrèb. Šis lietuvių kalbos veiksmažodis turi kitose kalbose giminiškų šakninių veiksmažodžių ir galėtų pratęsti ide. *skreb- / *skrob- < ide. *(s)ker- / *(s)kr̥-. Tačiau atskirų kalbų ar kalbų grupių atitikmenys gali būti savarankiškai susidarę tiesioginiai imitatyvai.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 138; 146
Antraštė:
skrebė́ti
Reikšmė:
judant krebždėti, šiugždėti, čežėti; traškėti, braškėti, gurgždėti; sunkiai vaikštinėti, šiaip taip krutėti; daug kalbėti, plepėti
Straipsnelis:
Lie. skrebėti, skrẽba, -ė́jo < ide. *(s)kreb- ‘grandyti, krapštyti’. Šis veiksmažodis turi šakninių refleksų ar vedinių kitose indoeuropiečių kalbose: s. sl. skresti, skrebǫ, r. скрести, скребу ‘gręsti, gremžti, grandyti; kasyti, krapštyti; refl. krapštytis, krebždėti, krabždintis’, s. ang. screpan ‘grandyti, krapštyti, skusti’; ide. *(s)krep/b- ‘su(si)sukti’ > bl. *(s)kreb- ‘su(si)traukti’; vediniai: r. скребать, -аю ‘скрести’, lie. skrẽbinti, -ina, -ino ‘skrebėti, skusti, lupti; brazdinti, krebždinti; skrebti’, pr. senskrempūsan ‘suraukšlėjimą’
Šaltinis:
Jakulis 2004, 145; 229

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas