Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vėl
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvoką ‘vėl’, turi gana ryškų semantinį šaltinį – sąvoką ‘kitą kartą, ateinantį kartą’ ar ‘iš naujo’, tačiau tipiškiausia semantinė raida ‘atgal’ → ‘dar kartą atgal’ → ‘vėl’ (‘back’ → ‘back again’ → ‘again’). Lie. vėl, vėlei (la. vēl ‘dar’) giminiškas lie. velti (pradinė reikšmė ‘sukti’), lo. volvere ‘sukti aplink’ ir t. t. ‘Vėl’ kilo iš sąvokos ‘sukti’ kaip gr. πάλιν < *πάλις ‘sukti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas