Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čepelìnda
Reikšmė:
pečelinda
Straipsnelis:
Lie. trm. čepelìnda (Dubičiai) ‘pečelinda’ – metatezės rezultatas.
Šaltinis:
Zinkevičius 2010a, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas