Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žãgilas
Reikšmė:
žardo stulpas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. жа́гiль ‘šulinio svirties kartelė (su kabliu) ’ AK 244 nr. < lie. trm. žãgilas ‘žardo stulpas’ (Kupiškis) ar iš kito panašaus žodžio; tos pat šeimos yra lie. žagìnis, žaginỹs ‘žardo (ar kam kitam skirtas) šakotas stulpas; tvoros statinis’ (ir kt. rkšm.), žãgas, dar turintis ir ‘šatros, karties, stambaus žagaro’ reikšmę, ir kt.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 59

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas