Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bambizà
Reikšmė:
dručkis, storulis, pilvūzas, drimba; nekatalikų (reformatų, evangelikų, liuteronų) tikėjimo kunigas ar apskritai kito tikėjimo žmogus
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. бамбíза, šnek., menk., ‘dilba, tįsia, ilgšis’ БРС 117, БРС 53, 131 (plg. ir Nosovičius СБН 14), r. trm. бамби́за ‘t. p.’, le. trm. bombiza, bambiza ‘drimba, storulis; nekatalikų kunigas’, la. trm. bum̂bìze (sen. bombīzi dgs. ir kt.) ‘kalvinas’. Iš lie. bambizà, bambìzas (bambỹzas) ‘dručkis, storulis, pilvūzas, drimba; nekatalikų (reformatų, evangelikų, liuteronų) tikėjimo kunigas ar apskritai kito tikėjimo žmogus’; žr. LKK VI 298 tt.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 49–50

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas