Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dùburas
Straipsnelis:
žr. dugnas
Šaltinis:
Трубачев 1970 (1972), 10–12
Antraštė:
dùburas
Reikšmė:
duobė, dauba; dugno duobė, gelmė, šlapia žemuma miške
Straipsnelis:
žr. dumbra
Šaltinis:
Urbutis 1979b, 73

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas