Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gabijà
Straipsnelis:
E. Fraenkelis savo žodyne (s. v. gabana) pateikia tokias lie. gabijà reikšmes: ‘rankų darbo vaškinė žvakė, (rankinis) žibintas, šventykla’. Pastarosios lie. žodžio reikšmės daug negalvojus persirašytos iš Niedermano–Seno–Brenderio žodyno. Lie. gabijà reikšme ‘rankų darbo vaškinė žvakė, pašventinta žvakė (grabnyčià)’ fiksuojama tik keliose tarmėse. Lietuvių kalboje, ypač tautosakoje, šis žodis vartojamas dažnai ir reiškia ‘ugnis, šventoji namų ugnis’, žr. Aidai 1954, 222, LKŽ III 5 t. Reikšmių ‘šventykla, šventenybė’ šiuolaikinė lietuvių kalba nepažįsta. Jos fiksuojamos tik kai kuriuose ir gana vėlyvuose literatūros kūriniuose. Gabija reikšme ‘(rankinis) žibintas’ man nežinoma. Apie visa tai plg. dar Jaskiewicz Studi Baltici IX 81 t.
Šaltinis:
Skardžius 1959, 437
Antraštė:
gabijà
Reikšmė:
deivė, šventa ugnis
Straipsnelis:
žr. gubus
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205 t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas