Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kvėpuoti
Straipsnelis:
Kai kuriose ide. kalbose sąvoka ‘kvėpuoti’ suprantama kaip ‘iškvėpti’. Galbūt pradžioje žodžių, žyminčių sąvoką ‘kvėpuoti’, pradinė reikšmė buvo ‘iškvėpti’, nes yra aiškus semantinis ryšys daugelyje kalbų su veiksmažodžiu pūsti, iškvėpti ‘exhale’,atsidūsti, pūkšti ‘pant’ ir t. t. Žodžiai sąvokoms ‘kvėpuoti’ ir ‘kvapas’ žymėti paprastai giminiški. Nemaža žodžių, žyminčių šias sąvokas, priklauso grupei giminiškų žodžių < ide. *an- (lo. anima, s. air. anāl, go. anam, skr. an- ir t. t.). Lie. kvėpuoti, kvapas : kvėpti, kvepėti dar giminiški la. kvēpt ‘dūmai, garas’, gr. καπνóς ‘dūmai’, lo. vapor ‘garas’ ir t. t. Semantinė raida: ‘iškvėpti’ → ‘kvėpuoti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 260

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas