Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pluškis
Straipsnelis:
Pr. bleusky ‘nendrė’ -Endzelynas, nesutikęs, kad bl᾽u-b(h)eu-, ir santūriai žiūrėdamas į gretinimą su gr. φλέως, numanė esant ryšį su lie. pluškis, pl(i)ūšìs ‘nendrė’. b- : p- santykis aiškinamas kaip grafinė klaida. Remiantis tam tikrais dėsningumais, laikoma galima pr. *bl᾽- arba *pl᾽, - šitai patvirtina lie. *pliauš-, išplaukianti iš pliūšìs : plūšs santykio.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 234–235
Antraštė:
pluškis
Straipsnelis:
žr. pliūšis
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas