Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skiñda
Straipsnelis:
Baltų k. grupėje turintys intarpą -n- veiksmažodžiai tarnauja pažymėti netranzityvių veiksmažodžių kaip skiñda ‘skiriasi, skiedžiasi’ opozicijai prieš tranzityvius (kaip ski̇́edžia ‘trennt, löst’ [plg. Stang, Vergl. Grammatik der Baltischen Sprachen (1966) p. 339] arba denominatyvų darybai, plg. lie. pliñka ‘wird kahl’ šalia pli̇̀kas ‘kahl’.
Šaltinis:
Strunk 1973, 55

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas