Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stróga
Straipsnelis:
Kadangi nėra įrodymų dėl -g- išplėstos *sterh₃g- [formos buvimo], galima pirmenybę teikti siūlymui lo. strāgēs ir strāgulus aiškinti vidiniais lotynų kalbos faktais.²³ [²³ Walde-Hoffmann II 600 šiuos lygina su lie. stróga saulės ‘saulės spindulys’, bet jis gali būti kilęs tik iš *streh₂geh₂ su kitu laringalu].
Šaltinis:
Weiss 1994 (1995), 139

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas