Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ter̃šti
Straipsnelis:
Remdamiesi r. trm. обтерха́ть '(drabužius) nunešioti, suplėšyti' [12], ukr. рости́рхати 'išmėtyti, supašyti, supešioti', s. le. tarchać 'sunešioti', č. trchati [ir kt.] rekonstruojame prasl. leksemą *tьrxati 'nunešioti, plėšyti, draskyti', kuris remiasi *terti, *tьrǫ (dar Dalis – Даль² II 626 – r. о(б)терха́ться pateikė vienam lizde su о(б)тереть). Pagal prasl. *tьrxati gali būti rekonstruotas senasis i-kamien. iteratyvas *toršiti- atsižvelgiant į s.-kr. trm. тра̏шти 'скредя, вытячивать кожу с краю' ir r. bažn. sl. въстрашити 'kirpti, skusti' [13]. Nežiūrint to, kad kamienas skirtingas bei neatitinka balsių kaitos laipsnis prasl. *tьrxati galime gretinti su lie. ter̃šti, -šiu 'šiukšlinti, barstyti (šiaudus), greitai žingsniuoti'; lie. taršyti 'kedenti, pešioti, traukyti, suvelti, susprogdinti, kurstyti (kam nors), teršti' savo fonetika ir struktūra tiksliai atitinka sl. *toršiti. Mūsų pasiūlyti sl. v. fonet. ir semant. artimesni lie. žodžiams nei Frenkelio (Fraenkel 1083, lizdas ter̃šti) pateikti esą giminiški lie. lo. stercus 'mėšlas', kimr. trwnc 'šlapimas', bret. stron̂k 'ekskrementai', s. isl. þreklr 'purvas'.
Šaltinis:
Варбот 1971 (1973), 12–14
Antraštė:
ter̃šti
Straipsnelis:
žr. triesti
Šaltinis:
Seebold 1970, 164–165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas