Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tùlkas
Straipsnelis:
[Trakų vardo Rhoimētalkēs ar Rhoimētalkas dalis] – talkēs Detschewo aiškinama kaip giminiška ide. šakniai *tolq- ‘kalbėti, dėstyti’; plg. taip pat s. ang. þyle ir s. isl. thulr […] Šios šaknies nulinis laipsnis atsispindi s. sl. [187] tlъkъ ‘aiškinimas (v. v. a. tolke [Wick P. (1939), Die slawischen Lehnwörter in der neuchochdeutschen Schriftsprache, Marburg, p. 20] ir lie. tùlkas ‘aiškintojas’ [Kluge 1963]; s. air. to-tluch ‘melstis’, ad-tluch ‘malonė (gratitude)’ [Georgiev V. I. (1966) Introduzione alla storia delle lingue indoeuropee². Rome]; tolimesni – v. v. a. tolmetsche ‘aiškintojas’…
Šaltinis:
Coates 1978, 187–188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas