Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ė́riščias
Straipsnelis:
žr. ėras
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–Н, 72–75
Antraštė:
ė́riščias
Straipsnelis:
Lie. ė́riščias ‘Lamm’, pr. eristian ‘Lamm’.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 117
Antraštė:
ė́risčias
Straipsnelis:
[Nagrinėjami bevardės giminės prūsų kalbos daiktavardžiai.] Deminutyvinės priesagos dažnai yra bev. gim., plg. pr. priesagą -istian (pvz., Eristian ‘das Lamm’ E 681 ir kt.), lie. k. žinomą tik iš reliktų, pvz., lie. trm. ė́risčias.
Šaltinis:
Petit 2000, 35

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas