Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
įpãšyti
Reikšmė:
įarti, įdirbti
Straipsnelis:
Toliau nurodytas įpãšyti (-ija, -ijo) ‘įarti, įdirbti’ – irgi slavizmas, kurio nedera tapatinti su pašýti (pãšo, pãšė) ‘pešioti, kedenti’. Kadangi pašýti padarytas iš v. pèšti, to paties pirminio veiksmažodžio vediniai – samprotauja S. Karaliūnas – yra ir pãšyti, põšyti. Užuot bandęs įrodyti, kad tokia daryba galima, jis tenkinasi pãšyti, -ija, -ijo / pašýti, pãšo, sugretinęs su lópyti, -ija, -ijo / lópyti, -o, ir lúodyti, -ija, -ijo / lúodyti, -o, , nors tai visiškai kas kita – vardažodžių lõpas, luõdas (lúodas), o ne veiksmažodžių vediniai.
Šaltinis:
Urbutis 1972d, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas