Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šli̇̀psas
Straipsnelis:
šli̇̀psas, šli̇̀psis "kaklaraištis", plg. vok. Schlipps "t. p." (Alm 129). Tai vok. kilmės žodis (Kluge 658). Lie. šli̇̀psas – naujesnių laikų skolinys, vartojamas daugelyje tarmių, randamas I. Simonaitytės kūriniuose (LKŽ XIV 1080). Šis pavadinimas pasitaiko ir latvių kalboje, plg. la. šlipsts "t. p." (Reķēna 467). [Reķēna, Amatniecības leksika dažās Latgales dienvidu izloksnēs…, Rīga, 1975.]
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas