Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blañkti
Straipsnelis:
žr. blankùs
Šaltinis:
Urbutis 1979a, 158
Antraštė:
blañkti
Reikšmė:
blaß werden
Straipsnelis:
žr. blinksėti
Šaltinis:
Machek 1961, 352

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas