Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bùnkis
Reikšmė:
mažas storas žmogus
Straipsnelis:
žr. bunka
Šaltinis:
SłPr I, 448–449
Antraštė:
buñkis
Reikšmė:
toks didelis butelis
Straipsnelis:
žr. bunka
Šaltinis:
SłPr I, 448–449

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas