Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
cėta
Reikšmė:
sidabrinė ar auksinė didelė diržo saga (sagtis)
Straipsnelis:
Lie. cėta (Skardžius) kilęs iš slavų k. Sl. dial. vak. ir piet. *cęta ‘blizgutis; nedidelė moneta’ (plg. le. cętka ‘mažas ryškus ženklas’, r. arch. цáта (Dalio цятá) ‘romėniška moneta; ikonos apkaustai; aureolė’). Matyt, kilęs iš go. *kintus ‘grašis’ (užfiksuotas tik acc. sg. kintu) < lo. liaud. *centus.
Šaltinis:
SłPr II, 66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas