Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dignà
Reikšmė:
laumės juosta, ratas apie mėnulį ar saulę, aureolė
Straipsnelis:
Pr. digno ‘skydo rankena’ siejama ne tik su lie. díegti, bet ir su dignà ‘laumės juosta’, ‘ratas apie mėnulį ar saulę’, ‘aureolė’ (dìgnas, dignià, dignìs šalia dỹgnis ‘dūris’ ir pan.), taip pat su r. дя́га ‘juosta’, ‘diržas’, ‘kilpa’ (plg. r. bažn. sl. ДѦГЪ, slov. dȩga ‘diržas’, ukr. дяга ir t. t.). Šios semantinės paralelės svarbios dėl žinomo fonetinio neatitikimo: *daig- /*deig-/*dīg- : *deng-, apimančio dar daug neabejotinai giminiškų žodžių.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 337–339

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas