Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
girė́nas
Reikšmė:
житель леса
Straipsnelis:
Straipsnyje remiantis baltų kalbų duomenimis nagrinėjama skaičiaus kategorija slavų kalbose. Praslavų priesaga *-ěn- turi atitikmenų gr. -ην, lie. -ė́n-as (pvz., lie. girė́nas ‘житель леса’), la. -ȩ̃n(s), kildinama iš ide. priesagos *-ēn-, reiškusia priskyrimą, priklausomybę (dalyviuose).
Šaltinis:
Дегтярев 1989, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas